Financiële Dienstverlening

Aangezien JKW Finance & Technology haar start heeft gevonden als een incassobureau blijven wij voor onze klanten ook deze diensten aanbieden. Onze focus ligt hierbij altijd op het vinden van een minnelijke oplossing. Omdat wij zelf geen gerechtsdeurwaarder zijn, heeft een gerechtelijke procedure voor ons geen financieel voordeel. Omdat dit voor u als klant ook niet zo is, en uiteraard al helemaal niet voor uw debiteur, zien wij het als onze taak om de problemen bij debiteuren te benoemen en te beoordelen. Hierna zullen wij in de meeste gevallen een schappelijke betalingsregeling kunnen treffen. Echter waar geen sprake is van onmacht, maar enkel van onwil, hebben wij uiteraard de ervaring en het vermogen om uw vordering via het gerechtelijk traject te incasseren, of u tenminste hierin bij te staan.